ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792 και τίτλο

«Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

(αριθ. πρωτ. Ε.Β.Ε.Π. 1457/01-04-2022)

Με την Απόφαση Πρακτικό αριθ. 12/31-03-2022 της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, παρατείνεται, μέχρι 08.05.2022, ώρα 23.59.59, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792 και τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».